Kirkene i Sarpsborg > Aktiviteter > Trosopplæring
29. januar 2020
  |  Logg inn

Sammen i livet -
tro, håp og kjærlighet

Kontakt

Varteig/Hafslundsøy menighet

Kateket
Kirsten Brandt
93637578
                                     

Sarpsborg menighet
Kateket
Berit Vasdal
99507866

Eileen Stang

99036414
                                     

Holleby, Greåker, Soli og Tune menigheter

Kateket
Kristin Solbakken Tollefsen
47752505

Menighetspedaog

Håvard Løvik

97764791
                                          

 

Hafslund, Ingedal, Skjeberg, Skjebergdalen og Ullerøy menigheter

Kateket

Toril Rusås

 

Menighetspedagog
Gunn Elisabeth Edvartsen
95128745

                                           

Vi har også med oss mange dyktige ungdommer fra alle menighetene.

Velkommen

Kontakt oss

 

Trosopplæring i kirkene i Sarpsborg

Trosopplæringen i kirkene i Sarpsborg har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengene opplæring som
    - styrker og vekker kristen tro
    - gir kjennskap til den treeninge Gud
    - bidrar til kristen livstolknin og livsmestring
    - utfordrer til engasjement og deltaksele i kirke og samfunnsliv

Trosopplæringen har tiltak rettet mot alle fra 0-18 og deres familer. Invitasjoner sendes i posten ut fra vårt medlemsregister.

Mer om trosopplæring i våre menigheter:

Greåker/Tune/Soli/Holleby
Sarpsborg
Hafslund/Ingedal/Skjeberg/Skjebergdalen/Ullerøy
Varteig/Hafslundsøy

Vi ønsker å gjøre vårt beste for å legge til rette slik at alle barn kan delta i trosopplæringen ut fra sine premisser. Ta kontkat om dere ønker å snakke med oss om tilrettelegging for deres barn.


Noen eksempler på trosopplæring, tatt ut fra våre lokale planer:

Les mer om de enkelte tiltakene på våre lokale trosopplæringssider!

Linker andre nettsteder

______________________________

 

 

______________________________

 
En flott side for trosopplæring i
hjemmet!

______________________________

 

______________________________

 

______________________________

Konfirmant.no

______________________________

______________________________

______________________________