20. juni 2018
  |  Logg inn
Globusagenter

 

 

 


 

 

Påmelding
Ansatte i våre menigheter

Varteig/Hafslundsøy menighet

Kateket
Kirsten Brandt
93637578
                                     

Sarpsborg menighet
Kateket
Berit Vasdal
99507866

Eileen Stang

99036414
                                     

Holleby, Greåker, Soli og Tune menigheter

Kateket
Kristin Solbakken Tollefsen
47752505

Kateketvikar

Kristoffer Risholm

99579280

Menighetspedaog

Håvard Løvik

97764791
                                          

 

Hafslund, Ingedal, Skjeberg, Skjebergdalen og Ullerøy menigheter
Menighetspedagog
Gunn Elisabeth Edvartsen
95128745

                                           

Vi har også med oss mange dyktige ungdommer fra alle menighetene.