19. juli 2018
  |  Logg inn
LOGOS

En onsdag i måneden samles menighetenes ungdommer til bibelgruppa LOGOS.

LOGOS betyr "ord" på gresk og er også brukt som et navn på Guds Sønn.
Johannes skriver i sitt evangelium "I begynnelsen var Ordet, Ordet var hos Gud og Ordet var Gud" - Joh 1:1 

I bibelgruppa studerer vi ordet i dobbel forstand; både de konkrete ordene i bibelen og Ordet, altså Jesus.
Vi leser sammen, lærer hovedlinjene, fordyper oss i enkelttekster og diskuterer hvordan dette kan utfordre oss i dag.
I tillegg setter vi alltid av tid til å løse de store og små problemene, mysteriene og vidundrene i verden!

Datoer for våren 2014 kommer!Vi møtes kl 19.00 i Greåker kirke!

Alle er hjertelig velkomne!