26. april 2019
  |  Logg inn
Min kirkebok 4

 

 

 Min kirkebok 4 deles ut i alle menighetene i Sarpsborg

23. september Skjebergdalen kirke kl 11:00

23. september Ullerøy kirke kl 17:00

7. oktober Skjeberg kirke kl 11:00

14. oktober Hafslund kirke kl 11:00 og kl 13:00

11. november Ingedal kirke kl 11:00

 

Det året barnet fyller fire år inviteres det til en gudstjeneste med utdeling av boka. "min kirkebok 4" Utdeling av bok til fireåringer har lang tradisjon i den norske kirke. Min kirkebok fire inneholder kunstbilder, tegneserier, bibelfortellinger og sanger. Gjennom ord og bilder blir barna kjent med innholdet i dåpen, gudstjenesten og presenteres for julebudskapet. Menighetene håper boka kan bli til glede for både barn og voksne i familien. 

Invitasjon til gudstjenesten sendes i posten til medlemmer og tilhørige i menigheten to til tre uker før gudstjenesten. Gudstjenesten annonseres også i gudstjenestelista i avisa, på våre nettsider og i menighetsbladet. Barna er velkommen til kirken sammen med familien. Kanskje er dette en anledning å invitere faddere med på gudstjeneste? 

Ved inngangen blir barna tatt imot og registrert. I noen kirker får de barna som ønsker det lov til være med i prosesjon inn når gudstjenesten begynner. Ofte er det dåp denne søndagen. Slik får fireåringene en ny erfaring med dåpens innhold og betydning. Det er vanlig at andre barn i menigheten deltar med sang, tekstlesning eller dramatisering under gudstjenesten. Mot slutten av feiringen blir fireåringene ropt opp og får boka si. De som syns det er skummelt å komme fram alene kan selvfølgelig ha med seg en voksen eller eldre søsken.