25. mars 2019
  |  Logg inn
Møtested kirken

”MØTESTED KIRKEN" - Høsten 2018
Vil du oppleve en enkel, varm, litt annerledes gudstjeneste?
Da er du hjertelig velkommen til ”Møtested Kirken” i Hafslund kirke! Vi har alltid mye sang og musikk, nattverd og lystenning.
Etter gudstjenesten serveres det pølser og saft, kake og kaffe.

Torsdag 20. september kl. 18: Sang og musikk ved Tibo-band. Andakt ved Helene Selvik
Torsdag 18. oktober kl. 18: Sang og musikk ved Kom og Syng koret. Andakt ved Tor Ivar Torgauten.
Torsdag 15. november kl. 18: Sang av Marianne Sandvik.

Gudstjenesten er for alle- med en spesiell invitasjon til mennesker med særskilte bistandsbehov.  Ta gjerne med familie, venner og støttekontakt!


Kontaktinfo: Skjeberg kirkekontor, diakon Mette Gabestad og prest Helene Selvik.