20. juni 2018
  |  Logg inn
Møtested kirken

”MØTESTED KIRKEN" - Våren 2018
Vil du oppleve en enkel, varm, litt annerledes gudstjeneste?
Da er du hjertelig velkommen til ”Møtested Kirken” i Hafslund kirke! Vi har alltid mye sang og musikk, nattverd og lystenning.
Etter gudstjenesten serveres det pølser og saft, kake og kaffe.

Torsdag 18. januar kl. 18: Sang og musikk av Hege og Arild Ravneng. Andakt ved Eli Holt.
Torsdag 15. februar kl. 18: Sang av Per Øyvind Brodtkorb. Andakt ved Mette Gabestad.
Torsdag 19. april kl. 18: Sang og musikk av Puls Askim. Andakt ved Kirsten Brandt.

Torsdag 24. mai kl. 18: Sang av Marianne Thorvaldsen. Andakt ved Helene Selvik.

Gudstjenesten er for alle- med en spesiell invitasjon til mennesker med særskilte bistandsbehov.  Ta gjerne med familie, venner og støttekontakt!


Kontaktinfo: Skjeberg kirkekontor, diakon Mette Gabestad og prest Helene Selvik.