25. mars 2019
  |  Logg inn

 

"Sorg og Omsorg" i Sarpsborg har som målsetting å hjelpe og støtte mennesker i sorg og å spre informasjon og kunnskap omkring sorg og sorgarbeid.  En viktig oppgave for oss er å opprette og drive sorggrupper som er samtalegrupper for etterlatte.

Vi har/har hatt blant annet sorggrupper for enker/enkemenn "midt i livet", for eldre enker / enkemenn, for barn som har mistet mor, far eller søsken, for foreldre som har mistet små barn, for foreldre som har mistet voksne barn i brå og uventet død og dessuten samtalegrupper for dem som har opplevd samlivsbrudd. De som er med opplever at det er mye støtte og hjelp å hente i det å dele tanker og erfaringer med andre i samme situasjon.  Samtalegruppene består som regel av 5-7 sørgende og to gruppeledere.  De fleste gruppene holder på et år og har ca 12 samlinger.

Har du behov for å være med i en sorggruppe, ring Frivillighetssentralen tlf. 69 10 80 45 eller kirkekontoret v/diakon Hilde Torp tlf. 69 11 68 27.

"Sorg og Omsorg" i Sarpsborg består av representanter fra Den Norske Kirke, fra helseetaten i Sarpsborg kommune, begravelsesbyrå, Sanitetsforeningen og noen uavhengige representanter.