17. januar 2018
  |  Logg inn
Kalender

Kontakt oss

Diakon i Sarpsborg:

Hilde Torp

Diakon i Greåker, Holleby, Solli og Tune:

Kjersti Tjelle

Diakon i Hafslund, Ingedal, Skjeberg, Skjebergdalen og Ullerøy:

Mette Bøe Gabestad

Nyheter

Festkonsert i Greåker kirke

Velkommen til storslått festkonsert i Greåker kirke! Vi byr på et variert program der vi blant annet skal prestentere vårt nyrestaurerte kirkeorgel. Se konsertplakaten her.
Les mer..

ONSDAGSKVELD I HAFSLUND KIRKE

ONSDAGSKVELD I HAFSLUND KIRKE Velkommen til pilegrimskveld i Hafslund kirke onsdag 17. januar klokken 19.00. Foredrag ved Erling Rimehaug om pilegrimsvandringer fra Betlehem til Nasareth. Sang ved prosjektkor under ledelse av Brita Holmen. Enkel bevertning. Kollekt ved utgang.
Les mer..