Kirkene i Sarpsborg > Fellesrådet > Ansatte > Ansatte - navn og adresse
29. januar 2020
  |  Logg inn
Ansatte

 

 Kirkevergens stab

Tittel

Navn

Telefon

Kirkeverge

Asbjørn Paulsen

69 11 69 77

Sekretær

Handelsby, Ann Kristin          

69 11 69 71

Sekretær

Johansen, Anne Grete

69 11 68 00

Kontorleder

Johansen, Liv Solveig S.

69 11 69 76

Sekretær

Nilsen, Mette Gro

69 10 81 55

Økonomikonsulent

Skinstad,Trine-Lise

69 11 69 75

 Kontaktinfo til øvrige ansatte finnes under den aktuelle menigheten.