Kirkene i Sarpsborg > Fellesrådet > Ansatte > Om ansatte i kirken
29. januar 2020
  |  Logg inn
Om ansatte

GENERELT OM ANSATTEFORHOLD

Kirkelig fellesråd er arbeidsgiver for alle tilsatte i kirkelig tjeneste utenom prestene. Det er Borg Bisoedømmeråd som er arbeidsgiver for disse. Under hver menighet finner du en side med både prester og fellesrådstilsatte som arbeider med menighetsrettet aktivitet.

På siden nedenfor finner du øvrige ansatte som er knyttet til kirkevergestaben og kirkegårdsdrift.

Kirkevergestaben har kontorsted i Råkilveien 2.

Kirkegårsdriften har tre baser:

- Skjeberg kirkegård

- Tune kirkegård

- St. Olav krematorium