19. april 2019
  |  Logg inn

GRAVPLASSER I SARPSBORG

GRAVPLASS ER EN FELLESBETEGNELSE PÅ "KIRKEGÅRD" OG "GRAVLUND". Ved å ta i bruk begrepet "gravplass" blant annet i lovverket, endrer ikke dette på bruk av "kirkegård" som del av navnet på den gravplassen som omgir en kirke og på samme måte beholdes "gravlund" i stedsnavn der dette er brukt tidligere.

GRAVPLASSER:

Hafslund kirkegård.

Ingedal kirkegård.

Skjeberg kirkegård.

Solli kirkegård.

Skjebergdalen kirkegård.

St Olav gravlund.

Tune kirkegård.

Ullerøy kirkegård.

Varteig kirkegård.

Vestre Sarpsborg gravlund.

-----------------------------------------------

Følgende steder ligger det også  begravde levninger. Disse stedene kan oppfattes som kulturminner og det er begrensninger i bruken av arealene:

- Flere kolerakirkegårder blant annet ved Borgenhaugen, Varteig og Tune    (kulturminner)

- Holleby gravsted (historisk, men fortsatt aktivt gravsted)

- Stordalanlegget (Grunnlegger er gravlagt med spesiell hjemmel i gravferdsloven)

- Området omkring Sarpsborg kirke (nedlagt kirkegård)