Kirkene i Sarpsborg > Fellesrådet > Gravferd og gravplass > De ulike gravplassene
29. januar 2020
  |  Logg inn

GRAVPLASSER I SARPSBORG

GRAVPLASS ER EN FELLESBETEGNELSE PÅ "KIRKEGÅRD" OG "GRAVLUND". Ved å ta i bruk begrepet "gravplass" blant annet i lovverket, endrer ikke dette på bruk av "kirkegård" som del av navnet på den gravplassen som omgir en kirke og på samme måte beholdes "gravlund" i stedsnavn der dette er brukt tidligere.

GRAVPLASSER:

Hafslund kirkegård (kart med oversikt over feltnummer)

Ingedal kirkegård (kart med oversikt over feltnummer)

Skjeberg kirkegård (kart med oversikt over feltnummer)

Solli kirkegård (kart med oversikt over feltnummer)

Skjebergdalen kirkegård (kart med oversikt over feltnummer)

St Olav gravlund (kart med oversikt over feltnummer)

Tune kirkegård (kart med oversikt over feltnummer)

Ullerøy kirkegård (kart med oversikt over feltnummer)

Varteig kirkegård (kart med oversikt over feltnummer)

Vestre Sarpsborg gravlund (kart med oversikt over feltnummer)

-----------------------------------------------

Følgende steder ligger det også  begravde levninger. Disse stedene kan oppfattes som kulturminner og det er begrensninger i bruken av arealene:

- Flere kolerakirkegårder blant annet ved Borgenhaugen, Varteig og Tune    (kulturminner)

- Holleby gravsted (historisk, men fortsatt aktivt gravsted)

- Stordalanlegget (Grunnlegger er gravlagt med spesiell hjemmel i gravferdsloven)

- Området omkring Sarpsborg kirke (nedlagt kirkegård)