Kirkene i Sarpsborg > Fellesrådet > Gravferd og gravplass > Gravstell
29. januar 2020
  |  Logg inn
Gravstell

GRAVSTELL

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg har inngått avtale med om lag 1.300 festere om stell av gravsted. Fellesrådet påtar seg stell av plantefeltet hele året gjennom. Gravstell består av følgende tiltak:
- Det settes ned en undervanningskasse i plantefeltet som gir optimale vekstforhold for plantene sesongen gjennom. Kassen og arbeidet betales det ikke for, men vi beholder eiendomsretten til kassen.
- Om våren fjernes granbar og andre rester fra vintersesongen
- Innen 17. mai plantes det ut vårblomster (stemorblomst)
- I juni skiftes jorda ut i kassene og det plantes sommerblomster. Vårt opplegg gir ikke rom for å velge planter selv, men vi benytter stort 
  sett tradisjonelle sommerplanter som vi har gode erfaringer med.
- Plantene vannes og stelles gjennom hele vekstsesongen
- Når frosten nærmer seg fjernes plantene.
- Plantefeltet dekkes deretter med granbar.
- Det kan bestilles lyngplante som settes i plantefeltet sammen med baret.
- Det kan bestilles krans til jul.

Dersom man ønsker å inngå avtale for flere år benyttes årets pris som beregningsgrunnlag. Innbetalingen settes av på eget fond (gravfond,
tidligere kalt gravlegat). Fellesrådet vil da stelle graven så lenge det er midler på fondet til å dekke 1 års gravstell.

Klikk her for prisliste.

Stellavtale kan bestilles ved å kontakte kirkevergekontoret på tlf. 69 11 68 00 eller ved å sende en mail til kirkelig.fellesraad@sarpsborg.com . Vi bør helst ha bestillinger innen 1. april slik at vi får avtalen med i planleggingen, men vi inngår avtaler hele året.