Kirkene i Sarpsborg > Fellesrådet > Gravferd og gravplass > Kremasjon
29. januar 2020
  |  Logg inn

 

KREMASJON

 

Sarpsborg har eget krematorium. Det er opp til ansvarlig for gravferden å velge mellom kistegravlegging eller kremasjon. Ved St Olav og på en rekke felter ellers er det kun er mulig å gravlegge i urne. Det er også egne urnefelter en rekke steder.

Det er også mulig å sette ned urne over kister i en kistegrav selv om fredningstiden for kisten fortsatt gjelder. Årsaken til at dette er tillatt er at urnen ikke gravlegges så dypt at den kommer i kontakt med kisten under. En vanlig urnegrav har plass til 4 urner mens en kistegrav kan ha plass til opp til 8 urner. Etter 20 år kan dette settes ned ny urne i samme posisjon i graven. Kistegravsteder kan tas i bruk som urnegravsteder, men det motsatte er ikke mulig før fredningstiden for urnen(e) (20 år) har løpt ut.

Kremasjon er kostnadsfritt for ansvarlig for gravferden når avdøde hadde bostedsadresse i Sarpsborg.

Dersom man ønsker gravlegging på anonymt gravfelt, må det benyttes kremasjon. Ved St. Olav er det et felt for slik gravleggingsmulighet med et felles unavnet monument.

Det er i dag anledning til å få asken etter avdøde personer spredd for vinden når dette er i samsvar med avdødes ønske. Søknad om gjennomføring av slik askespredning, rettes til fylkesmannen i Østfold, Moss. Det er sterke begrensninger i hvor asken kan spres.