19. april 2019
  |  Logg inn
Ledige stillinger
Vikariat som menighetspedagog/menighetsarbeider

2. gangs utlysning

 

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg har ledig 50%stilling som vikar for menighetspedagog i Skjeberg samarbeidsområde

Les mer..