15. oktober 2018
  |  Logg inn
Ledige stillinger
FAGARBEIDER KIRKEGÅRD

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg lyser ledig 100 % stilling som fagarbeider kirkegård med for tiden hovedarbeidssted ved driftsavdelingen vest for Glomma. Aktuelle oppgaver i arbeidet vil bestå i stell av kirkegårdsarealene som for eksempel, klipping, beskjæring og vedlikehold av plasser og veier. Til arbeidsoppgavene hører også praktiske oppgaver ved gravlegging av kister og urner.

Se hele utlysningsteksten her:

Les mer..