Kirkene i Sarpsborg > Fellesrådet > Priser og avgifter > Prisliste
29. januar 2020
  |  Logg inn
Priser

PRISER FOR ULIKE TJENESTER 2019

 

 

Tekst

 

 

 

Priser 2019

Begravelse-/ bisettelsesavgift – utenbys

(kistebegravelse/ kremasjon)

 

6.120,-

Kremasjon – Moss kommune og andre kommuner som faktureres direkte

 

5.750,-

Kremasjon – kommuner med leveringsavtale

(Fredrikstad, Askim)

 

Fastsettes etter egen avtale

Leie av kirke for vielse -

andre kristne trossamfunn / utenbysboende medlemmer som ikke er døpt eller konfirmert i en av kirkene i Sarpsborg

 

1.855,-

Leie av kirkebygg ved begravelse/bisettelse - innenbys

 

1.040,-

Leie av kirkebygg ved begravelse/ bisettelse - utenbys

           

1.900,-

Konsertsats I (S.borg, Tune og Skjeberg) u/ bill. innt.

Pr. konsert 

 

2.855,-

Konsert sats I m/ bill. innt. Leie lik 15 % av inntektene fra bill. salg, minst lik sats, maks         kr 22 660,-

Pr. konsert  

3.350,-

Øvelse sats I (gjelder ikke øvelse samme dag som konsert)

 

1.110,-

Konsert sats II (øvrige kirkebygg) u/ bill. innt.

Pr. konsert

1.855,-

Konsert sats II m/bill. innt. Leie lik 15 % av inntektene fra bill. salg, minst lik sats

Pr. konsert  

2.210,-

Øvelse sats II (gjelder ikke øvelse samme dag som konsert)

 

855,-

Urneforsendelse

 

670,-

Urnenedsettelse - utenbys

 

1.040,-

Gravfesteavgift - kistegrav

 

265,-

Gravfeste  - urnegrav

 

215,-

Leie av kantor/ organist – forhåndsmusikk

 

715,-

Leie av kantor/ organist, utenbys/ andre trossamfunn

 

1.645,-

Fjerning av gravminne (inkl. mva)

 

630,-

Bolting av gravminne (inkl. mva)

 

890,-

Oppretting av gravminne (inkl. mva)

 

890,-

Montering av gravminne

 

1.170,-

Andre tjenester, pris pr. time (inkl. mva) + materialer

 

610,-

Navnet minnelund inkl. mva
(ved reservering av plass til navskilt nr 2 må festeavgift betales)

 

8.500,-

 

Gravstell bøtteformet kasse (20 cm)

 

1.100,-

Gravstell medium kasse (urnegrav) BT 16 og

halvmåne  

 

1.435,-

Gravstell stor kasse (kistegrav) BT 21 og 24

 

1.625,-

Lyngplante eller krans (inkl. mva)

 

150,-