11. desember 2018
  |  Logg inn
Fellesrådets møteplan

MØTEPLAN FOR KIRKELIG FELLESRÅD

Det er planlagt møter for fellesrådet følgende dager i 2018:

Tirsdag 6. februar
Tirsdag 6. mars
Tirsdag 8. mai
Tirsdag 5. juni
Onsdag 12. september
Tirsdag 16. oktober
Onsdag 21. november
Tirsdag 18. desember

Møtene i Kirkelig fellesråd er åpne.

 

Arbeidsutvalget avholder normalt sine møter 12 dager før møtet i fellesrådet.

Møter i arbeidsutvalget er lukket.