Kirkene i Sarpsborg > Kontakt oss
29. januar 2020
  |  Logg inn
Kontakt oss

Postadresse:
Boks 237 1702 SARPSBORG
Tlf: 69 11 68 00
Faks: 69 11 67 33
send en e-post


Kirkelig fellesråd i Sarpsborg har følgende arbeidsenheter:

Kirkevergestaben

tlf 69 11 68 00

Besøksadresse: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg.

Kirkeverge: Asbjørn Paulsen, tlf 69 11 69 77

Økonomikonsulent: Trine Lise Skinstad, tilf 69 11 69 75

 

Sarpsborg kirkekontor

Telefontid fra 08.30-15.00
tlf: 69 11 68 00
Besøksadresse: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg:

Greåker menighet : greaker.menighet@sarpsborg.com
Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com
Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com
Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com
Sarpsborg menighet: - sarpsborg.menighet@sarpsborg.com

Varteig menighet. varteig.prestegjeld@sarpsborg.com
Kirkeverge med stab. kirkelig.fellesraad@sarpsborg.com
Prosten i Sarpsborg. - prosten@sarpsborg.com

Skjeberg kirkekontor
Tlf: 69 12 41 31
Besøksadresse: Prestegårdsbakken 15, 1746 Skjeberg

Menighetsstab for Hafslund, Ingedal, Skjeberg, Skjebergdalen og Ullerøy sokn.

Ansatte i menighetene:

Kontakt Sarpsborg menighet
Kontakt menighetene i Skjeberg
Kontakt Varteig menighet
Kirkevergens stab
Alle ansatte i kirkene i Sarpsborg

 

Driftsavdeling for kirkegårdene øst for Glomma:

Varteig, Hafslund, Skjeberg, Skjebergdalen, Ingedal og Ullerøy kirkegårder

Tlf: 976 09 715

Driftsavdeling for kirkegårdene vest for Glomma:

Tune, Sarpsborg vestre, Soli og St. Olav gravlund.

Tlf. 97 60 97 15

Sarpsborg krematorium:

Tlf 69 12 59 62