Kirkene i Sarpsborg > Livets gang > Dåp
29. januar 2020
  |  Logg inn
Dåp i Sarpsborg

 

 

Dåp – inngangen til livet i kirken.

Det skjer et under i kirken
større enn verden vet. 
Barnet får del i Guds rike,
svøpt i hans kjærlighet. 
(Frå ”Det skjer et under i verden”, Gerd Grønvold Saue, S97 93)

 

 

Dåp er et av de store møtepunktene mellom kirken og folket. Omkring 70% av alle barn som blir født i Norge blir døpt inn i Den norske kirke. De fleste som blir døpt i kirken er barn mellom 0 og 1 år, men det er ingen aldersgrense for dåp. Hvert år blir mange unge døpt i forbindelse med konfirmasjon, og en gang i blant kommer også et voksent menneske til kirken for å bli døpt. Dåpen finner vanligvis sted i en av menighetens hovedgudstjenester.

Dåpen er inngangen til livet i menigheten, i Den norske kirke, og i Guds kirke i verden. Den som er døpt med kristen dåp (i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn) i et annet kristent trossamfunn, blir ikke døpt på nytt om man ønsker medlemsskap i Den Norske Kirke. Den kristne dåp er grunnlaget for medlemskap i kirken.

Det viktigste som skjer i dåpen er likevel ikke at man blir medlem av et trossamfunn, men at den som blir døpt blir tatt inn i Guds rike. I vår kirke tenker vi slik om dåpen at vi der får del i Jesu død og oppstandelse, i Guds frelse og i det evige liv.

Den som ønsker dåp må henvende seg til det lokale menighetskontor og få vite hvor og når det er anledning til dåp. Man får da vite hvordan man skal forholde seg videre. Den som vil døpes i forbindelse med konfirmasjonstiden får informasjon fra sin konfirmantlærer om hvordan dette skal foregå.

Foreldre som bærer sine barn til dåpen blir invitert til en dåpssamling, fortrinnsvis i den kirken man sokner til (der man bor), selv om dåpen skal finne sted i en annen kirke. Dette er fordi den lokale menigheten ønsker å opprette kontakt med de som bor i menigheten, og den lokale menigheten har også ansvaret for å følge opp dåpsbarnet senere (se trosopplæring).

Den som blir døpt skal ha minst to faddere. Disse må være fylt 15 år og medlemer av Den Norske Kirke. Andre kristne som aksepterer barnedåp kan også være faddere. Medlemmer av ikke-kristne tros- og livssynssamfunn kan ikke være faddere ved en kristen barnedåp. Fadderenes oppgaver er å være vitner om at barnet er døpt med den kristne dåp, samtidig som de stiller seg bak løftet om å gi barnet en kristen opplæring. De skal be for barnet, lære barnet å be, bruke Guds ord og delta i kirkens nattverdfeiring.

Mer informasjon om dåp og dåpshandlinger finner du under Den norske kirkes hjemmesider: kirken.no

Velkommen til dåp!

PS! Flere av våre kirker og menighetslokaler leies ut til dåpsselskap. Ta kontakt med det lokale kirkekontoret for priser, tilgjengelighet og annen informasjon om dette. Det er også mulig å låne dåpskjole på kirkekontoret. Vi har flere størrelser og fasonger til utlån. 

Du kan lese om dåpselskap i Greåker kirke her.