Kirkene i Sarpsborg > Livets gang > Gravferd
29. januar 2020
  |  Logg inn
Gravferd
 

Gravferd – avskjed med et liv

Det er stille i kirkerommet. Alle blikk er rettet mot kisten som er vakkert pynta, men likevel så naken. Buketter og kranser bærer sterke følelser fra de sørgende: Takk for alt. Umistelig. På gjensyn.

Alt har sin tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte ulike følelser til møtet med døden. Likevel vil mange ha ønske om å ta avskjed og til å ta fram minner enten for å gjøre egne liv rikere – eller å avslutte en historie. 

Gravferd betyr mye for en reelt følelsesmessig avskjed med den døde. Sammen med båreandakten og eventuelt det å stelle den døde, kan gravferden gi sørgetiden en god start. Gravferden kan gi sorgen en retning som i sin tid og på en individuell måte omdanner sorg til en ressurs i livet til den enkelte. Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bønner gir de som er med, mulighet til å markere gravferden som en viktig hendelse i familien og vennekretsen.

Planlegginga
I dag kan et begravelsesbyrå ta seg av mye av det praktiske rundt en gravferd. Den (de) pårørende blir rådet til å ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om hvilke deler av forberedelsene en ønsker å gjøre selv. Her kan kirkelige ansette, både prest og diakon, være gode samtalepartnere.