Kirkene i Sarpsborg > Livets gang > Konfirmasjon
29. januar 2020
  |  Logg inn
Konfirmasjon i Sarpsborg

  

Konfirmasjon - Hva og for hvem?

Bli med på en spennende reise fram til den høytidelige konfirmasjonsdagen. Du er velkommen som
konfirmant i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du
lære mer om deg selv og Gud. Du får mulighet til å utforske noen av livets mange spørsmål
sammen med andre. Vi snakker om livet - på godt og ondt. Samtidig får du mange nye opplevelser.

Her finner du mer info om konfirmasjonen i:

Greåker/Holleby/Soli/Tune menigheter
Hafslund/Ingedal/Skjeberg/Skjebergdalen/Ullerøy menigheter
Sarpsborg menighet
Varteig menigheter
 

Konfirmasjonen er en forbønns- og velsignelseshandling. Ordet "konfirmere" betyr "bekrefte". I
Den norske kirke understrekes det at det er Gud som bekrefter sine løfter. Ved å delta i
konfirmasjonstiden kan den unge erfare, reflektere rundt og bli styrket i troen og sin tilhørighet til
kirken. I den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten blir det bedt for konfirmanten,
og kirken bekrefter at den unge er døpt til liv i Kristus.

Dåp i konfirmasjonstiden
Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten.
Slik understrekes dåpens grunnleggende betydning for tro og tilhørighet til Kristus og kirken.
Konfirmasjonstiden er åpen for både døpte og udøpte ungdommer. For unge som ikke er
døpt, ønsker kirken i konfirmasjonstiden å veilede den unge i en prosess til
et selvstendig valg i forhold til tro og dåp.

Mer enn undervisning 
Konfirmasjonstiden en læretid med en rekke muligheter for involverende arbeidsmåter
som samtalegrupper, leiropphold, solidaritetsarbeid, oppgaver i menigheten
og mer tradisjonell undervisning.

Individuell tilrettelegging
Alle har rett til en god konfirmasjonstid. Les mer om tilrettelagt undervisning her.
 

Linker

 

Konfirmant.no

                                                    


                                                    

                                                    

 

                                                     

Trenger du noen å snakke med?
Kirkens SOS krisetelefon (81533300) og
SOS-chat er tilgjengelig, alltid noen å prate med!