Kirkene i Sarpsborg > Livets gang > Konfirmasjon > Tilrettelagt undervisning
29. januar 2020
  |  Logg inn
Tilrettelagt undervisning

 

 

Det er av erfaring noen konfirmanter hvert år som har behov for et tilrettelagt opplegg – for å kunne få en god og meningsfull konfirmanttid.

Kirkene i Sarpsborg samarbeider om et felles tilrettelagt konfirmantopplegg. Vi møtes i kirken til konfirmantundervisning på dagtid, ca hver tredje uke. Vi har fått til et godt samarbeid med skolene om at det er greit å ha undervisningen på dagtid, og vi ordner med transport når det er nødvendig. På undervisningen synger vi sammen, lærer noen bibeltekster, har ulike aktiviteter, lager album sammen, spiser frukt og øver til konfirmasjon. Vi deltar på et par gudstjenester i Hafslund kirke, blant annet på "Møtested kirken" - en kveldsgudstjeneste for alle.

Det er også mulig å få til et individuelt konfirmantopplegg hvis det er ønskelig.
Hvis dette kan være aktuelt for en konfirmant du kjenner, eller om du har noen spørsmål, så kan du ta kontakt med Berit Vasdal på tlf 69116882/99507866, eller på mail berit.vasdal@sarpsborg.com.