Kirkene i Sarpsborg > Livets gang > Vigsel
29. januar 2020
  |  Logg inn
Vigsel i Sarpsborg

 

Ekteskapsinngåelse i kirken
Et bryllup er en stor begivenhet og et av livets høydepunkter. To mennesker gir hverandre et “Ja” for livet, ja til kjærlighet og trofasthet. Det er lang tradisjon for at en slik begivenhet kan finne sted i en kirke, selv om det finnes andre alternativer. Mange ønsker å komme til kirken på denne høytidsdagen, og kirken ønsker å åpne sine dører for alle vordne ektepar. Et bryllup i kirken kan være enkelt eller påkostet. Bryllupsfolkene kan være unge, eller godt voksne, kvinne og mann, eller to av samme kjønn. De som skal gifte seg kan feire dagen med familie, slekt og venner. De kan si ja til hverandre med bare prest og forlovere til stede. Stort eller lite - i kirka blir livet lagt framfor Gud i bønn om velsignelse.

 

Hva må vi gjøre for å melde vigsel?

De som vil gifte seg i kirken må på et tidlig tidspunkt gjøre to ting.

1. Det første man bør gjøre er å ta kontakt med menighetskontoret der man ønsker å gifte seg, og avtale tid og sted for vigselen. Det er ingen frist for å melde vigsel, men dersom man ønsker å gifte seg i perioden april til september er det lurt å være tidlig ute. Mange avtaler tid og sted over et år i forveien for å være sikker på å få den tiden og den kirken man ønsker.

2. Det andre man må gjøre er ordne med papirene. Dette er det folkeregisteret som ordner. Skjemaer kan skrives ut fra internett. Her er en link til folkeregisteret. Papirer til folkeregisteret må ikke være eldre enn fire måneder på vigselstidspunktet, men bør være klar 4-6 uker før vigselen.

Det er brudeparet som velger inngangs- og utgangsmusikk (bryllupsmarsj) og salmer. Eksempler på bryllupsmarsjer finner du her.

Andre forberedelser er opp til den enkelte, f.eks om det skal være noen som bidrar med sang og musikk i kirken, utover vanlig salmesang, og selvfølgelig alt som gjelder feiringen etterpå.

Presten som skal foreta vigselen vil ta kontakt med brudeparet 4-6 uker på forhånd for å avtale samtale i forkant av vigselen.

Noen velger å gifte seg borgerlig med få gjester tilstede, og senere komme til kirken for å få en kirkelig velsignelse og kirkens forbønn og arranger bryllupsfest i den forbindelse. I slike tilfeller gjelder punkt 1 ovenfor i forhold til den kirkelige seremonien, mens punkt 2 gjelder i forhold til den borgerlige seremonien.

 

Går det an å gifte seg utenfor kirken?

Det finnes muligheter for å få en kirkelig vigsel utenfor kirkerommet. Kravet for å kunne gifte seg på andre steder enn i kirken er at det må være på et sted som egner seg til en gudstjenestelig handling og kan være rammen for en slik høytidelig handling. Dette må presten vurdere i fellesskap med prosten. Dersom det betyr betydelig merarbeid for prest (og eventuelt organist) å komme til det ønskede stedet, er han eller hun heller ikke pliktig til til å foreta vigselen på et slikt sted.

Dersom vigselen ikke er i kirkens regi er det selvsagt opp til den enkelte vigsler hvor han eller hun vil følge brudeparet.

 

Hva med vigsel av to av samme kjønn?

Alle er velkommen til vigsel i Den norske kirke. Kirken vedtok i 2017 en ny liturgi som kan brukes av likekjønnet og ulikekjønnet. Det betyr at man kan bli viet i alle prostiets kirker enten man er likekjønnet eller ulikekjønnet. Man følger de samme prosedyrene for å melde vigsel som nevnt i punktet over.

 

Her kan du laste ned en enkel brosjyre om Vigsel i Den norske kirke   

 

Velkommen til bryllup i kirken!