Kirkene i Sarpsborg > Menighetene > Greåker/Holleby/Soli/Tune > Kirkene
29. januar 2020
  |  Logg inn
Kirkene

 

 

Tune kirke

Tune kirke står på et av de eldste kirkestedene i regionen. Det er omtalt en kirke på stedet i 1080 som en av to kirker i Vingulmork. Kirkegården som omgir kirken er derfor registrert som middelalderkirkegård. Sannsynligvis har det vært et gudehov eller lignende på stedet før kristen tid. I 1744 omtales kirken som den største landsbykirke på Østlandet. I forbindelse med det store kirkesalget på 1720-tallet ble kirken solgt til Jens Wærenskiold som var eier av Borregaard. Senere ble Lindemannfamilien eiere gjennom kjøp av Holleby. Disse solgte kirken til kommunen i 1859. På grunn av manglende vedlikehold ble kirken revet i 1863. I forbindelse med rivingen fant man en trappesten med årstallet 1050 innrisset på baksiden. Ny kirke som ble tatt i bruk i 1865, ble herjet av brann våren 1908. Dagens kirke ble innviet 30. desember 1910. En del av murene fra 1865-kirken ble benyttet i forbindelse med gjennreisingen.

Kirken ble restaurert i forbindelse med 50-årsjubileet. Blant annet fikk tårnet nytt kobberbelegg og det ble satt inn 4 glassmalerier i koret av Viktor Sparre. Kirken ble på ny rammet av brann i 1970. Det meste av interiøret ble skadet og måtte utbedres. Det ble i 1985 foretatt en større oppussing i forbindels med 75-årsjubileet.

Tune kirke er det største kirken i Sarpsborg kommune og har plass til 650 mennesker.

Tune kirke er listeført av Riksantikvaren.

Tune kirke ligger på toppen av raet som det finnes spor etter gjennom hele fylket og som var åsted for de første bosettingene i området.           


Vis større kart

Adresse: Tuneveien 43.
GPS: 276982E, 6579146N

   

Greåker kirke

Greåker kirke er bygget i tre og ble oppførd i 1974. Kirken har rektangelplan og 271 sitteplasser.
Arkitekt: Aksel Fronth.

Da Greåker kirke ble innviet i 1974 fikk vi en type kirke som senere har dannet mønster for mange kirkebygg rundt i landet. Kirken består av et kjernerom omgitt av tre møtesaler som er adskilt med foldedører. På den måten kan man både ha mindre møter og lage et stort kirkerom på en enkel måte. Greåker kirke ble bygget for drøyt 1 million kroner og det var eksepsjonelt billig.

 
Vis større kart           

Adresse: Eventyrveien 8.
GPS: 273778E, 6576834N

 

 
 

Holleby kirke

 

Holleby kirke er bygget i tre og ble oppførd i 1920. Kirken har korsplan og 107 sitteplasser.
Arkitekt: Aksel og Torvald Bjørnland. 
Den nåværende Holleby kirke ble oppført i 1919 etter å ha fått både tomt og materialer av godseier Paul Lindemann. Det tidligere kapellets historie er adskillig eldre: I Tunes bygdebok forteller Sven G. Eliassen at biskop Jens Hilssøn omtalte kapellet etter sin visitasreise i 1598. Her forteller han at herrefolket på Holleby i sin tid holdt et egen kapell ved setegården. Dette var nå ødelagt og hadde da ikke vært i bruk på 30 år. I følge kunsthistorikeren Lorentz Dietrichson var Holleby kapell en stavkirke som ble bygd omkring år 1400.   

       

 
Vis større kart

Adresse: Bjørnlandsgrenda 179.
GPS: 278992E, 6584737N

   

Solli kirke

Solli kirke er bygget i tre og ble oppførd i 1904. Kirken har y-plan og 151 sitteplasser.
Arkitekt: P.Hofstad.

Det tidligere Solli kapell under Tune ble oppført 1902—04 på en knaus der Glommas vestre løp danner Sollifoss. Kirken er bygd på en tidligere danseplass, i Desiderias eikelund, eller Kalveberget, som stedet opprinnelig het. I 1899 bevilget A/S Sanne og Soli Brug, etter søknad fra sokneprest Ulsteen, fri grunn for kapell med kirkegård og halvparten av kostnadene til trematerialene til kirken. Kommunen skjøt til 5000 kroner. Resten av pengene til reising av kirkebygget kom inn ved basarer og andre tiltak.

 

 
Vis større kart