Kirkene i Sarpsborg > Menighetene > Menighetene i Skjeberg > Kirkene
29. januar 2020
  |  Logg inn
Kirkene i Skjeberg
 Skjeberg kirke

Skjeberg kirke har sin historie tilbake til middelalderen og ligger flott til i kulturlandskapet i Skjeberg. Prestegården og presteboligen med sine sidefløyer, de spesielle gravminnene og kirken danner en fin helhet.

Menigheten har drøyt 4000 medlemmer og det er gudstjenester i kirken ca annenhver søndag. Det er 200 sitteplasser i kirken. Soknet har for tiden en prøveperiode med felles menighetsråd med Ullerøy og Ingedal sokn. Rådet består av 7 folkevalgte medlemmer og sokneprest og møtes en gang i måneden.

                        

Les mer


Vis større kart 

Adresse: Prestegårdsbakken 30
GPS: 282652E, 6571748N

 

Hafslund kirke

Hafslund kirke er en del av landskapsvernområdet rundt Hafslund hovedgård. Den er en hvitmalt trekirke og ble oppført i 1891. Kirken har rektangelplan og 170 sitteplasser.

Menigheten har knapt 6500 medlemmer og det er vanligvis gudstjeneste i kirken de 3 første søndagene i måneden.  Hafslund menighetsråd møtes en gang i måneden og består av 6 folkevalgte medlemmer samt sokneprest.         

 

          

 
Vis større kart

Adresse: Haugeveien 1
GPS: 280045E, 6576792N

  Ingedal kirke

Ingedal kirke ligger sør i Sarpsborg kommune og kan ses fra E 6. Den lille, hvitmalte middelalderkirken er bygget i stein og har bindingsverk i gavlveggen mot nordvest.

Menigheten har vel 700 medlemmer og kirken har 85 sitteplasser. Det er for tiden en prøveperiode med felles menighetsråd med Skjeberg og Ullerøy sokn. Rådet består av 7 folkevalgte medlemmer og sokneprest og møtes en gang i måneden.

           

  

 

Les mer

 
Vis større kart

Adresse: Ingedalveien 280.
GPS: 283753E, 6566081N

 

Skjebergdalen kirke

 

Skjebergdalens 100 år gamle kirke ligger i naturskjønne omgivelser i bygda. Den hvite trekirken ble oppført i 1910 og innviet i februar 1911. Kirken har rektangelplan og 125 sitteplasser.

Menigheten har ca. 450 medlemmer og det er gudstjeneste i kirken ca annenhver søndag. Menighetsrådet har  med 6 folkevalgte medlemmer og soknepresten og møtes en gang i måneden.

 

           

Les mer

 
Vis større kart

Adresse: Børtevannsveien 508.
GPS: 288228E, 6577685N

 

Ullerøy kirke

 

Ullerøy kirke er bygget i tre og ble oppført i 1725. Kirken har langplan og 120 sitteplasser.

Menigheten har vel 1000 medlemmer og det er gudstjeneste ca hver andre søndag. menighetsrådet er felles (prøveperide) med Ingedal og Skjeberg sokn og består av 7 medlemmer samt sokneprest.

              

 
Vis større kart

Adresse: Suterødveien 51.
GPS: 278562E, 6569293N