Kirkene i Sarpsborg > Menighetene > Menighetene i Skjeberg > Menighetsråd
29. januar 2020
  |  Logg inn
Enter Title

 

Hafslund menighetsråd 2015 - 2019:

Verv Navn Telefon 
Leder Marit Indrefjord  
Økonomiansvarlig       Mari Johanne Refsnes  
Sekretær Elin Grasdalsmoen  
Vara fellesrådet Karl Erik Sørensen  
Nestleder Ruth Pettersen  
Medlem Torill Bredeg  
Sokneprest Helene Selvik Thomas  992 36 541
     
1. vara Jan Gulbrandsen  
2. vara Birte Sjursnes  

 

 

 

 

 

 

Skjebergdalen menighetsråd 2015 - 2019:

Verv Navn  Telefon 
Leder, vara fellesrådet Brita Holmen  98118199
Nestleder, kasserer Morten S. Johannessen  
Sekretær Geir M. Hansen  
Fellesrådsrepresentant                   Anne Margrethe Tangen  
Medlem Anne Øby Larsen  
Medlem  Stein R. Titterud  
Sokneprest Trond Günther  924 13 998
     
1. Vara Kristian Pinaas  
     
     

 

 

Søndre Skjeberg menighetsråd 2015 - 2019:

 

Verv Navn Telefon
Leder Anne Krog Kristiansen      920 32 528
Nestleder Leif Andre Løkke  
Sekretær / vara fellesrådet Stig Ravnemyr  
  Aud Syverstad  
Fellesrådsrepresentant Sidsel Schade  
Medlem Pål Arne Eriksen  
Medlem  Ole Anton Heltorp  
Medlem Jon Fredheim  
Sokneprest Trond Günther 92413998
1. Vara Torgeir Solberg  
2. Vara Morten Wister  
Vara sokneprest Kapellan Ingrid Melve