Kirkene i Sarpsborg > Menighetene > Sarpsborg > Kirken
29. januar 2020
  |  Logg inn
Sarpsborg kirke

 

Sarpsborg kirke

Kirken i sentrum av Sarpsborg er bygget i mur og ble oppførd i 1863. Kirken har y-plan og 420 sitteplasser. Arkitekt: Chr.H.Grosch.

Sarpsborg kirke, som ble innviet i 1863, er en tidstypisk langkirke i upusset rød tegl, med tårn i vest, femsidig kor i øst og forholdsvis lavt og bredt skip. Taket er tekket med skifer. Kirken, som er oppført etter tegninger av Chr. H. Grosch, ble bygd på deler av murene etter den forrige kirken på stedet, som bare ble stående i to år før den brant i 1861. Det eneste som ble reddet ut av den brennende kirken var døpefont og rituelle kar.

Bortsett fra et større sakristi for dåpsbarn og konfirmanter syd for koret som ble oppført i 1900, ser kirken stort sett ut som da den ble bygd. Innvendig er det imidlertid gjort flere endringer i interiøret, hovedsakelig i 1958. Fargene i interiøret er fra denne tiden, med rosa vegger i skipet, mye lysegrønt i koret, hvite detaljer og gullstafferte konstruksjoner.

Maleriet av Kristus i skyen, som tidligere var altertavle i kirken, er en kopi malt av Christen Brun etter Adolph Tidemands altertavle i Tyristrand kapell. På alteret står det nå et alterkors i sølv, som er Steinar Flatheims svennestykke fra 1958. Døpefonten av sandstein i nygotikk stil er laget av A. F. W. von Hanno i 1859, og kommer fra kirken som brant. Det er mange glassmalerier i kirken. Tre vinduer i koret er laget av Victor Smith i 1958, og det runde vinduet over orgelgalleriet er av Rolf Klemetsrud fra 1951. Karl Kristiansen laget de øvrige glassmaleriene i 1918.

           

Kilder:
Christie, Håkon og Sigrid: Norges kirker, Østfold II, Oslo 1959
NIKUs kirkeregister

 


Vis større kart 

Adresse: Glengsgata 33

GPS: 278489E, 6577964N