Kirkene i Sarpsborg > Menighetene > Varteig > Kirkene
29. januar 2020
  |  Logg inn
Enter Title
 

Varteig kirke

Varteig kirke ble innviet 25.november 1859 av prost Bassøe. Kirken ble bygget i tre i halvkorsform. I 1863 ble kirken bordkledd og i 1894 fikk kirken sakristi og rom for dåpsbarn. Det er relativt grunne sideskip i kirken.
Tømmeret til kirken ble stort sett levert fra Nordre Knatteruds skog. Stenen til grunnmuren ble hentet fra Ødegården i Tune.

 

Da kirken ble bygget, var tårnet plassert på midten. I 1911 ble kirken restaurert og tårnet ble flyttet og oppført ved kirkens vestre gavl. Samtidig ble tårnet kledd med kobber.
I 1921 ble det lagt inn strøm i kirken.
Den ene kirkeklokken er fra 1888 og den andre fra 1913.
Døpefonten er av kleberstein og er over 800 år.

Glassmaleriene til alle kirkeskipets og sakristiets vinduer ble gitt av Olav Spydevold i forbindelse med 70 års jubileet i 1929.
I 1930 fikk kirken et 60 cm høyt krusifiks på alteret.

Kirken har vernestatus og er listeført.

Orgelet er et mekanisk sløyfeladeorgel.
Antall sitteplasser idag er 245.

Arkitekter/byggmestre:
Kirken ble oppført av den tyske byggmester Reuter. Arkitekt ved restaureringen i 1911 var Gun.Furuholmen, byggmester var Magnus Fjeldbråten og maler var Sigvardt Stubberud. 

   

                    

 
Vis større kart

Adresse: Varteigveien 559.
GPS: 283391E, 6585264N

 

Hafslundsøy kirke

Kirken ble reist som et lokalt initiativ av befolkningen på Hafslundsøy på midten av 1990-tallet og har idag 190 sitteplasser.

Orgelet et mekanisk sløyfeladeorgel.

 
Vis større kart

Adresse: Yngvar Kingsrød vei 15