Kirkene i Sarpsborg > Menighetene > Varteig > Menighetsråd
29. januar 2020
  |  Logg inn

Varteig menighetsråd 2011-2015

Verv Navn
Leder

Kjell Lunde

Nestleder

Ketil Strebel

Medlem

Bjørn Langerød

Medlem

Ann Kristin Handelsby

Medlem

Knut Bøe

Medlem

Gunnar Larsen

Medlem

Reidun Bøe Hansen

Medlem

Martin Hansen

Vara

Lisbeth Sikkeland

 Vara

Åsta P. Grøtvedt

Vara

Arild T Bøe

Vara

Anette Bakkevik Johansson

Vara 

Lisbeth Johansen